Tuesday, January 28, 2014

Doa Penguat Jiwa.


Yakin kepada Allah.
Dia pemberi segala rasa.
Dia penentu segala.
Dia yang sempurna.


No comments: